Δημιουργία Ταυτότητας

60 απαντήσεις

Είσαι...;

58 από 60 άτομα απάντησαν αυτή την ερώτηση

1
Γυναίκα63% / 37 απαντ.
2
Άνδρας36% / 21 απαντ.
3
Δεν με αντιπροσωπεύει κανένα από τα παραπάνω φύλα0% / 0 απαντ.

Η ηλικία σου είναι…;

59 από 60 άτομα απάντησαν αυτή την ερώτηση

1
Από 30 έως 4549% / 29 απαντ.
2
Από 18 έως 3032% / 19 απαντ.
3
Από 45 έως 6511% / 7 απαντ.
4
Κάτω από 186% / 4 απαντ.
5
Πάνω από 65 0% / 0 απαντ.

Ποια από τα παρακάτω δίκτυα χρησιμοποιείς συνήθως; Μπορείς να επιλέξεις περισσότερα από ένα

126 από 60 άτομα απάντησαν αυτή την ερώτηση

Picture for choice "Facebook"
Facebook42% / 54 απαντ.
Picture for choice "Google+"
Google+15% / 20 απαντ.
Picture for choice "Instagram"
Instagram15% / 20 απαντ.
Picture for choice "Twitter"
Twitter10% / 13 απαντ.
Picture for choice "Άλλο"
Άλλο8% / 11 απαντ.
Picture for choice "Pinterest"
Pinterest6% / 8 απαντ.
Εικόνα για ερώτηση Έχεις ποτέ σχηματίσει μια εικόνα σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, για άλλους χρήστες τους οποίους δεν γνωρίζεις;

Έχεις ποτέ σχηματίσει μια εικόνα σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, για άλλους χρήστες τους οποίους δεν γνωρίζεις;

59 από 60 άτομα απάντησαν αυτή την ερώτηση

1
Ναι, το έχω κάνει66% / 39 απαντ.
2
Δεν το έχω κάνει ποτέ33% / 20 απαντ.

Το έχεις κάνει εξαιτίας του ονόματος χρήστη;

55 από 60 άτομα απάντησαν αυτή την ερώτηση

2.6
Μέσος όρος
29%
16 απαντ.
0
14%
8 απαντ.
1
7%
4 απαντ.
2
20%
11 απαντ.
3
3%
2 απαντ.
4
3%
2 απαντ.
5
9%
5 απαντ.
6
7%
4 απαντ.
7
1%
1 απαντ.
8
1%
1 απαντ.
9
0%
0 απαντ.
10
ΠοτέΠάντα

Το έχεις κάνει εξαιτίας της εικόνας προφίλ;

53 από 60 άτομα απάντησαν αυτή την ερώτηση

4.6
Μέσος όρος
11%
6 απαντ.
0
13%
7 απαντ.
1
3%
2 απαντ.
2
5%
3 απαντ.
3
13%
7 απαντ.
4
11%
6 απαντ.
5
5%
3 απαντ.
6
7%
4 απαντ.
7
20%
11 απαντ.
8
0%
0 απαντ.
9
5%
3 απαντ.
10
ΠοτέΠάντα

Το έχεις κάνει διαβάζοντας τα στοιχεία ή τις πληροφορίες του προφίλ τους;

57 από 60 άτομα απάντησαν αυτή την ερώτηση

5.3
Μέσος όρος
12%
7 απαντ.
0
7%
4 απαντ.
1
10%
6 απαντ.
2
7%
4 απαντ.
3
0%
0 απαντ.
4
8%
5 απαντ.
5
5%
3 απαντ.
6
15%
9 απαντ.
7
7%
4 απαντ.
8
10%
6 απαντ.
9
14%
8 απαντ.
10
ΠοτέΠάντα

Το έχεις κάνει εξαιτίας των συμμετοχών του ή των σχολίων του;

57 από 60 άτομα απάντησαν αυτή την ερώτηση

6.6
Μέσος όρος
5%
3 απαντ.
0
5%
3 απαντ.
1
0%
0 απαντ.
2
5%
3 απαντ.
3
7%
4 απαντ.
4
7%
4 απαντ.
5
10%
6 απαντ.
6
14%
8 απαντ.
7
12%
7 απαντ.
8
17%
10 απαντ.
9
15%
9 απαντ.
10
ΠοτέΠάντα
Εικόνα για ερώτηση Το φύλο του.

Το φύλο του.

58 από 60 άτομα απάντησαν αυτή την ερώτηση

1
Yes58% / 34 απαντ.
2
No41% / 24 απαντ.
Εικόνα για ερώτηση Την ηλικία του.

Την ηλικία του.

58 από 60 άτομα απάντησαν αυτή την ερώτηση

1
Yes62% / 36 απαντ.
2
No37% / 22 απαντ.
Εικόνα για ερώτηση Την κοινωνική του θέση

Την κοινωνική του θέση

58 από 60 άτομα απάντησαν αυτή την ερώτηση

1
Yes53% / 31 απαντ.
2
No46% / 27 απαντ.
Εικόνα για ερώτηση Τα ενδιαφέροντά του

Τα ενδιαφέροντά του

57 από 60 άτομα απάντησαν αυτή την ερώτηση

1
Yes86% / 49 απαντ.
2
No14% / 8 απαντ.
Εικόνα για ερώτηση Τη μητρική του γλώσσα.

Τη μητρική του γλώσσα.

57 από 60 άτομα απάντησαν αυτή την ερώτηση

1
Yes61% / 35 απαντ.
2
No38% / 22 απαντ.
Εικόνα για ερώτηση Όταν βλέπεις μια εικόνα ή ένα σύνδεσμο που σου αρέσει, επισκέπτεσαι το προφίλ του χρήστη που έκανε τη δημοσίευση για να μάθεις περισσότερα γι αυτόν ή γι αυτήν;

Όταν βλέπεις μια εικόνα ή ένα σύνδεσμο που σου αρέσει, επισκέπτεσαι το προφίλ του χρήστη που έκανε τη δημοσίευση για να μάθεις περισσότερα γι αυτόν ή γι αυτήν;

57 από 60 άτομα απάντησαν αυτή την ερώτηση

1
Συχνά αν δεν τον/την γνωρίζω49% / 28 απαντ.
2
Σπάνια38% / 22 απαντ.
3
Πάντα8% / 5 απαντ.
4
Ποτέ3% / 2 απαντ.

a) Έχεις προσπαθήσει κάποια στιγμή να ψάξεις στο Ίντερνετ πληροφορίες για κάποιον που δεν γνωρίζεις αλλά τα σχόλια και η συμμετοχή του στο διαδίκτυο σου έχουν φανεί ενδιαφέροντα;

59 από 60 άτομα απάντησαν αυτή την ερώτηση

1
Κάποιες φορές42% / 25 απαντ.
2
Σπάνια28% / 17 απαντ.
3
Το κάνω συχνά18% / 11 απαντ.
4
Ποτέ10% / 6 απαντ.
Εικόνα για ερώτηση Έχεις διάφορα προφίλ σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο;

Έχεις διάφορα προφίλ σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο;

59 από 60 άτομα απάντησαν αυτή την ερώτηση

1
Yes20% / 12 απαντ.
2
No79% / 47 απαντ.

Αλλάζεις την εικόνα του προφίλ σου...

56 από 60 άτομα απάντησαν αυτή την ερώτηση

1
Σπάνια48% / 27 απαντ.
2
Περιστασιακά25% / 14 απαντ.
3
Συχνά21% / 12 απαντ.
4
Ποτέ5% / 3 απαντ.

Αλλάζεις το ψευδώνυμο/ όνομα χρήστη σου...

58 από 60 άτομα απάντησαν αυτή την ερώτηση

1
Ποτέ70% / 41 απαντ.
2
Σπάνια17% / 10 απαντ.
3
Περιστασιακά10% / 6 απαντ.
4
Συχνά1% / 1 απαντ.

Ενημερώνεις τις πληροφορίες του προφίλ σου/ των στοιχείων σου…

59 από 60 άτομα απάντησαν αυτή την ερώτηση

1
Σπάνια55% / 33 απαντ.
2
Περιστασιακά20% / 12 απαντ.
3
Ποτέ11% / 7 απαντ.
4
Συχνά11% / 7 απαντ.

Υπάρχουν αναφορές της προσωπικής σου ζωής στα κοινωνικά δίκτυα στα οποία συμμετέχεις (Φωτογραφίες / Διηγήσεις κτλ);

60 από 60 άτομα απάντησαν αυτή την ερώτηση

1
Σπάνια33% / 20 απαντ.
2
Συχνά33% / 20 απαντ.
3
Περιστασιακά21% / 13 απαντ.
4
Ποτέ11% / 7 απαντ.